Δυναμικές Ιστοσελίδες

Επιλογή Μεγέθους Γραμμάτων

Στις δυναμικές ιστοσελίδες μπορούν να υπάρχουν χρήστες οι οποίοι να κάνουν αλλαγές ή και να προσθέτουν άρθρα.

Περισσότερα...

Οι δυναμικές ιστοσελίδες παράγονται από κάποιο εργαλείο λογισμικού όπως το Joomla , Drupal, Mampo. Ειναι σελίδες που παρουσιάζουν τα δεδομένα τους με την μορφή ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τις κλασικές στατικές ιστοσελίδες οι δυναμικές ιστοσελίδες παράγονται με την χρήση ερωτημάτων σε κάποια βάση δεδομένων - database. Τα ερωτήματα διαμορφώνονται προσθέτοντας τις κατάλληλες ετικέτες html και αποστέλλονται στον υπολογιστή του χρήστη.